Home

Psykosofi betyr visdom om sjelen. Visdom er mer enn kunnskap. Den som søker visdom søker dypere til forståelse og innsikt. Det har alltid eksistert en mysterievisdom som har gitt impulser til utvikling av religioner og kulturer, og den sanne utvikling er ikke materiell, men en utviking av sjelen, av vår bevisthet.

Det må finnes en dypere forklaring på menneskelivet enn det som dekkes i den psykologien vi lærer på universitetene. Jeg har søkt å utvide min innsikt via meditasjone og lesing av spirituell litteraur. Mest dybde har jeg funnet i Rudolf Steiers Antroposofi.