Home

Regresjonsterapi.

I regresjonsterapi går vi tilbake til tidligere hendelser. Det kan være tidlige opplevelser i dette livt, men ofte går vi tilbake til tidligere liv for å løse opp blokkeringer, gjenvinne den energien vi har mistet og komme på rett spor i livet.

Du kan oppsøke regresjonsterapi med et problem du opplever at du har i livet. Men du kan også oppsøke regresjonsterapi ut fra en spirituell søken. En kontakt med ditt høyere selv? hvor går veien din videre? Er du på rett spor? I kontakt med deg selv?

Jeg har kontor på Nøtterøy, Vestfold.