Om meg

Om meg.

Jeg er utdannet psykolog i 1988 og har videreutdanning i psykoterapi og i veledning. Videre har jeg utdanning i Bodynamic traumeterapi og Somatic Experinecing (SE). Traumer og påkjenninger setter spor i kroppen. Kroppen hjelper oss å bære problemene og den har sin egen hukommelse. Kroppen er også en medhjelper til helbredelse og vekst når vi gir den kjærlig oppmerksomhet.

Psykosofi betyr visdom om sjelen. Visdom er mer enn kunnskap. Den som søker visdom søker dypere til forståelse og innsikt. Det har alltid eksistert en mysterievisdom som har gitt impulser til utvikling av religioner og kulturer, og den sanne utvikling er ikke materiell, men en utviking av sjelen, av vår bevisthet.

Det må finnes en dypere forklaring på menneskelivet enn det som dekkes i den psykologien vi lærer på universitetene. Jeg har søkt å utvide min innsikt via meditasjone og lesing av spirituell litteraur. Mest dybde har jeg funnet i Rudolf Steiers Antroposofi.

Regresjonsterapi har jeg lært av Ann Bodil Røsvik ved Regresjonsakademiet. Den forfatteren jeg har funnet mest dybde og visdom hos angående regresjonsterapi er Andy Tomlinson.